อัลบั้มภาพ โครงการสุขสันต์วันสงกรานต์ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย รณรงค์ให้ความรู้ป้องกันภัยจากโรคระบาด และโครติดต่อ
* อัลบั้ม *
โครงการสุขสันต์วันสงกรานต์ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย รณรงค์ให้คว
โครงการสุขสันต์วันสงกรานต์ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย รณรงค์ให้คว
(จำนวน 24 รูป ชมแล้ว 106 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 เมษายน 2561
โครงการกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560
โครงการกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 430 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560
โครงการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมิทรม
โครงการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมิทรม
(จำนวน 27 รูป ชมแล้ว 197 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 ตุลาคม 2560
โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณี แห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2
โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณี แห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 256 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 กรกฏาคม 2560
รดน้ำขอพรผู้สูงอายุเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2560
รดน้ำขอพรผู้สูงอายุเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2560
(จำนวน 25 รูป ชมแล้ว 134 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 เมษายน 2560

กิจกรรมวันเด็ก เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560
กิจกรรมวันเด็ก เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 125 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 มกราคม 2560
กิจกรรม bike for dad
กิจกรรม bike for dad
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 118 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 ธันวาคม 2558
งานวันแม่แห่งชาติ (อบต.บางปะหัน)
งานวันแม่แห่งชาติ (อบต.บางปะหัน)
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 121 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 สิงหาคม 2558
งานแห่เทียนอบต.บางปะหัน ปีงบประมาณ 2558
งานแห่เทียนอบต.บางปะหัน ปีงบประมาณ 2558
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 119 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 สิงหาคม 2558
งานสงกรานต์ 2558 อบต.บางปะหัน
งานสงกรานต์ 2558 อบต.บางปะหัน
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 118 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 เมษายน 2558

กิจกรรมงานวันเด็กปี 2558
กิจกรรมงานวันเด็กปี 2558
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 105 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 มกราคม 2558
งานวันพ่อ 2557
งานวันพ่อ 2557
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 105 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 ธันวาคม 2557
งานวันแม่57 องค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหัน
งานวันแม่57 องค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหัน
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 110 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557
อบต.บางปะหันได้จัดทำความสะอาดบริเวณอบต.บางปะหัน เนื่องในวันแ
อบต.บางปะหันได้จัดทำความสะอาดบริเวณอบต.บางปะหัน เนื่องในวันแ
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 106 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 สิงหาคม 2554
โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี๒๕๕๔
โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี๒๕๕๔
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 110 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 สิงหาคม 2554

โครงการวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
โครงการวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 110 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 กรกฏาคม 2554
โครงการ อบต.บางปะหัน ชักชวนผู้สูงวัยเข้าวัด ฟังเทศน์ ฟังธรรม
โครงการ อบต.บางปะหัน ชักชวนผู้สูงวัยเข้าวัด ฟังเทศน์ ฟังธรรม
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 119 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 กรกฏาคม 2554
โครงการตรวจสุภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔
โครงการตรวจสุภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 106 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 มิถุนายน 2554
โครงการรดน้ำ้ดำหัวขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2554
โครงการรดน้ำ้ดำหัวขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2554
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 106 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 พฤษภาคม 2554
โครงการเปิดศูนย์เด็กเล็กอบต.บางปะหัน
โครงการเปิดศูนย์เด็กเล็กอบต.บางปะหัน
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 110 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 พฤษภาคม 2554
[ 1 ][ 2 ]  >  >>