อัลบั้มภาพ โครงการสุขสันต์วันสงกรานต์ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย รณรงค์ให้ความรู้ป้องกันภัยจากโรคระบาด และโครติดต่อ