อัลบั้มภาพ "ผลิตภัณฑ์ จักสารโครงงอบ"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพสินค้าชุมชน > ผลิตภัณฑ์ จักสารโครงงอบ ( ประกาศเมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2560 )

 
นำไม้ไผ่มาจักตอกออกเป็นเส้น แล้วนำมาขัดหรือสานให้เป็นโครงงอบตามแบบ สถานที่จำหน่าย กลุ่มอาชีพจักสานโครงงอบ ต.บางปะหัน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา