อัลบั้มภาพ "วัดวรนายกรังสรรค์(วัดเขาดิน)"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพแหล่งท่องเที่ยว > วัดวรนายกรังสรรค์(วัดเขาดิน) ( ประกาศเมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2560 )

 
วัดวรนายกรังสรรค์(วัดเขาดิน) เป็น วัดเก่าแก่สร้างสมัย รัชกาลที่ 5 มีพระอุโบสถ์ (โบสถ์) เป็นกำแพง 2 ชั้น (ไม่มีช่อฟ้า) มีเจดีย์ 1 องค์ เมื่อสมัยก่อนโบสถ์หลังนี้อยู่กลางน้ำ