Username :
Password :
   
 
 
วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล


“  บางปะหันตำบลน่าอยู่   ใส่ใจสิ่งแวดล้อม   เชิดชูศิลปวัฒนธรรม  หลักธรรมาภิบาลนำหน้า  ปวงประชามีส่วนร่วม ”