Username :
Password :
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 1 ตำบลบางปะหัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding)
   
 
    เรื่อง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 1 ตำบลบางปะหัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding)
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 08 มีนาคม 2561