Username :
Password :
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขอให้เข้ามาทำสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 1 ต.บางปะหัน อ.บางปะหัน จ. พระนครศรีอยุธยา
   
 
    ขอให้เข้ามาทำสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 1 ต.บางปะหัน อ.บางปะหัน จ. พระนครศรีอยุธยา
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 04 เมษายน 2561