Username :
Password :
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ตรวจรับงานจ้างโครงการจ้างเหมาถมดิน ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 25 เมตร เพื่อใช้ในการก่อสร้างระบบประปาบาดาล ฯ หมู่ที่ 1 ตำบลบางปะหัน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   
 
    เรื่อง ตรวจรับงานจ้างโครงการจ้างเหมาถมดิน ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 25 เมตร เพื่อใช้ในการก่อสร้างระบบประปาบาดาล ฯ หมู่ที่ 1 ตำบลบางปะหัน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 08 มีนาคม 2561