Username :
Password :
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 123 เมตร หนา 0.15 เมตร ฯ หมู่ 3 ตำบลบางปะหัน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   
 
    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 123 เมตร หนา 0.15 เมตร ฯ หมู่ 3 ตำบลบางปะหัน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 02 กรกฏาคม 2561