Username :
Password :
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการกำจัดวัชพืชและสิ่งปฏิกูล บริเวณคลองเกาะเลิ่ง หมู่ที่ 6 เชื่อมหมู่ที่ 1 ตำบลบางปะหัน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   
 
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการกำจัดวัชพืชและสิ่งปฏิกูล บริเวณคลองเกาะเลิ่ง หมู่ที่ 6 เชื่อมหมู่ที่ 1 ตำบลบางปะหัน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 04 กันยายน 2561