Username :
Password :
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักอาศัยผู้ยากไร้ หมู่ที่ 2
   
 
   

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักอาศัยผู้ยากไร้ หมู่ที่ 2 ตำบลบางปะหัน ตามรูปแบบแปลนและประมาณการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหันกำหนด

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 12 กันยายน 2561