Username :
Password :
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างเจาะบ่อประปาบาดาล หมู่ที่ 1 บ่อกรุ ขนาด ศก. 6 นิ้ว พร้อมเครื่่องสูบน้ำแบบจม ขนาด 5 แรงม้า ไฟฟ้า 380 v. พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง (รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนตำบล
   
 
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างเจาะบ่อประปาบาดาล หมู่ที่ 1 บ่อกรุ ขนาด ศก. 6 นิ้ว พร้อมเครื่่องสูบน้ำแบบจม ขนาด 5 แรงม้า ไฟฟ้า 380 v. พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง (รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหันกำหนด)
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 03 มกราคม. 2562