Username :
Password :
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศแจ้งกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างเจาะบ่อประปาบาดาล หมู่ที่ 1 ขนาด ศก. 6 นิ้ว พร้อมเครื่องสูบน้ำแบบจม ขนาด 5 แรงม้า ไฟฟ้า 380 v. (รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหันกำหนด)
   
 
   

ประกาศแจ้งกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างเจาะบ่อประปาบาดาล หมู่ที่ 1 ขนาด ศก. 6 นิ้ว พร้อมเครื่องสูบน้ำแบบจม ขนาด 5 แรงม้า ไฟฟ้า 380 v. (รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหันกำหนด)

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 28 ธันวาคม 2561