Username :
Password :
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สัญญาจ้างทัั่วไป จ้างเหมาโครงการก่อสร้างเจาะบ่อประปาบาดาล หมู่ที่ 1 บ่อกรุ ขนาด ศก. 6 นิ้ว พร้อมเครื่องสูบน้ำแบบจม ขนาด 5 แรงม้า ไฟฟ้า 380 v. พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง (รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนตำบล
   
 
   

สัญญาจ้างทัั่วไป จ้างเหมาโครงการก่อสร้างเจาะบ่อประปาบาดาล หมู่ที่ 1 บ่อกรุ ขนาด ศก. 6 นิ้ว พร้อมเครื่องสูบน้ำแบบจม ขนาด 5 แรงม้า ไฟฟ้า 380 v. พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง (รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหันกำหนด)

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 04 มกราคม. 2562