Username :
Password :
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหัน หมู่ที่ ๕
   
 
    ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหัน หมู่ที่ ๕
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 06 มีนาคม 2560